ENVÍO GRATUITO A PARTIR DE 50€

Autoritat sanitària de Catalunya:
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària.
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Telèfon 932 272 900.
Adreça electrònica dgors.salut@gencat.cat


Departament de salut:
   


Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS):

Centre d'Informació de Medicaments:


Dades del col·legi professional:

IGNACIO NAVARRO DE MIR, Colegidado en Barcelona con el número de colegiado 13982
MIRIAM NAVARRO DE MIR, Colegiada en Barcelona con el número de colegiada 15241Farmacia Mir:

c/ Balmes, 94 - 08008 Barcelona
+34 93 215 21 85 - +34 639 88 57 92
info@farmaciamirbarcelona.com
www.farmaciamirbarcelona.com